Стеллаж ШК-205 Минни от производителя на Вавилова 63 в Ростове-на-Дону