Комод КМ-301 Минни вар.2 от производителя на Вавилова 63 в Ростове-на-Дону